ІНСТИТУТ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Ю. С. Кучеренко

Анотація


Автор статті аналізує світовий досвід виборчого процесу як запоруки політичної ві-дповідальності перед громадою. Особливу увагу приділено визначенню типу виборчої системи. Зроблено висновок, що інститут виборів стоїть на досить високому рівні в ієрархії цінностей політичної культури в сучасному світі, протк представники українсь-кого політичного класу, а також політичні інститути виявилися неготовими до прове-дення демократичних реформ світового рівня.

Ключові слова


виборча система; світовий досвід; перспективи впровадження

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабан Р. В. Теорія виборчої системи [Текст] / Р. В. Балабан. – К. : Либідь, 2007. – 108 с.

Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології [Текст] / М. Й. Варій. – К. : Ельга: Ніка-Центр, 2003. – 398 с.

Кочубей Л. А Виборчі технології [Текст] / Л. А. Кочубей. – К. : Укр. Центр політ. менеджменту, 2008. – 331 с.

Мазур О. Г. Виборчі системи: світовий досвід [Текст] / О. Г. Мазур. – Луганськ : видавництво Східноукраїнського дер-жавного університету, 2008. – 51 с.

Остапець Ю. Виборчі системи і процеси [Текст] / Ю. Остапець // Політологія: підручник / за ред. М. М. Вегеша. – К. : Знання, 2008. – C. 224–250.

Панкевич Р. Проблеми типології виборчих систем [Текст] / Р. Панкевич // Вісник Львівського університету. – 2002. – Вип. 4. – С. 349–357.

Примуш М. В. Виборча система [Текст] / М. В. Примуш // Політичні партії: історія та теорія. – К. : Вид. дім «Професіо-нал», 2008. – C. 298–316.

Пугачев В. П. Выборы [Текст] / В. П. Пугачев // Политология: учебник – М. : ООО «Изд-во «ЭКСМО», 2003. – С. 296–324.

Рибачук М. Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем [Текст] / М. Рибачук, Б. Райковський // Політичний менеджмент: Політологія. Соціологія. Психологія. – 2009. – № 3. – C. 46–59.

Романюк А. Партії та електоральна політика [Текст] /А. Романюк, Ю.Шведа. – Львів : ЦПД-«Астролябія», 2005. – 366 с.

Скрипкина Ж. Б. Избирательные системы и технологии [Текст]

/ Ж. Б. Скрипкина. – М. : Вузовский ученик, 2007. – 174 с.

Таагепера Р. Описание избирательных систем [Текст] / Р. Таагепера, М. С. Шугарт // Полис. – 1997. – № 3. – С. 120–139

Табачник Д. В. Западные избирательные системи: мифы, геополітика и права человека [Текст] / Д. В. Табачник, О. И. Верник. – Харьков : Фолио, 2009. – 271 с.

Хуан Л. Опасности президентской формы правлении // Теория и практика демократии. – М., 2006. – С. 216–222.