ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

О. А. Малікіна, І. М. Давидченко

Анотація


Досліджено історичні передумови розвитку соціального страхування в низці країн світу. Проаналізовано ключові інституціональні характеристики окремих національних систем соціального страхування. Виділено концептуальні компоненти формування ци-вілізованого інституту соціального страхування, що засновані на передових досягнен-нях. Наведено приклади використання систем соціального страхування з досить роз-виненою автономією і диференційованими внесками в країнах з розвиненою економікою. Наприкінці зроблено висновок, що забезпечення функціонування систем соціального страхування в значній мірі залежать від національних особливостей та розвиненості систем соціального захисту, визначено пріоритетні напрями їх розвитку для України.

Ключові слова


соціальне страхування; зарубіжний досвід; соціальне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Безугла В. О. Соціальне страхування : навч. посіб. / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 208 с.

Загреба І. Л. Напрями реформування системи соціального страхування в Україні / І. Л. Загреба // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. – 2009. – № 16. – С. 284–290.

Мальований М. І. Історія розвитку соціального захисту у світі / М. І. Мальований // Інноваційна економіка. – 2011. – № 22. – С. 253–258.

Радецька О. О. Особливості реформування системи соціального страхування в Україні / О. О. Радецька // Вісник Хмель-ницького національного університету. – 2011. – № 2. – Т. 1. – С. 172–174

Рівчаченко С. Б. Становлення та розвиток соціального страхування в країнах ЄС / С. Б. Рівчаченко // Формування рин-кових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 191–196.

Социальное страхование : учеб. пособие / Н. В. Фещенко, С. В. Нуйкина. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2006. – 147 с.

Суханова А. Еволюція розвитку соціального страхування [Електронний ресурс] / А. Суханова. – Режим доступу : http://sophus.at.ua/publ/2011_11_15_16_kampodilsk/section_5_2011_11_15_16/evoljucija_ rozvitku_socialnogo_strakhuvannja/7-1-0-166.